Signforfun

  • Teckenspråk för alla
  • Fritidspedagogik 

Vad roligt att du är nyfiken på teckenspråk!

Jag hoppas att du kan hitta någon kurs som kan passa dig!

Jag kommer att allt eftersom lägga ut kurser under fliken tjänster - aktuellt. 

Vill ni ha kurs på hemorten eller de​n egna arbetsplatsen, så hör av er för ett kursförslag!

Minst 3 deltagare och som flest 12 deltagare. 


För närvarande har jag utbildning för enskilda, personalgrupper i skola och omsorg. Det är utbildning i både teckenspråk och TSS/TAKK. 


Jag erbjuder kurser privat, företag, skolor eller inom omsorg. Med andra ord, för den eller de som är intresserade. Kurserna är enskilt eller i grupp.

Jag har 30 års erfarenhet inom skola och fritidsverksamhet. De flesta av de åren har jag arbetat med elever i behov av teckenspråk, både i specialskola och i integration.

I och med min kompetens inom fritidspedagogik har jag halkat in som handledare. Det kan vara för skolor och fritidshem som saknar legitimerad fritidspedagog. 

                   ​Kurser hittar du under fliken T​jänster - aktuellt.

0